ZESPÓŁ PROJEKTU

BIURO PROJEKTU:

Biuro Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego
E-MAIL: innohuman[at]uw.edu.pl
TELEFON: 22 55 20 585
ADRES: ul. Krakowskie Przedmieście 32 (klatka E); 00-927 Warszawa
ANIMATOR DS. WSPÓŁPRACY Z OTOCZENIEM
WYDZIAŁ ARTES LIBERALES
dr Przemysław Kordos
Prodziekan ds. studenckich
EMAIL: pkordos[at]al.uw.edu.pl
Zobacz BIOGRAM
ANIMATOR DS. WSPÓŁPRACY Z OTOCZENIEM
WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA, INFORMACJI I BIBLIOLOGII
dr Justyna Jasiewicz
adiunkt
EMAIL: justyna.jasiewicz[at]uw.edu.pl
Zobacz BIOGRAM
ANIMATOR DS. WSPÓŁPRACY Z OTOCZENIEM
WYDZIAŁ FILOZOFII I SOCJOLOGII
dr hab. Michał Kowalski
adiunkt
EMAIL: kowalmi[at]is.uw.edu.pl
Zobacz BIOGRAM
ANIMATOR DS. WSPÓŁPRACY Z OTOCZENIEM
WYDZIAŁ NAUK POLITYCZNYCH I STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH
dr Bartosz Pieliński
Wicedyrektor Instytutu Polityki Społecznej ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą
EMAIL: b.pielinski[at]uw.edu.pl
Zobacz BIOGRAM
ANIMATOR DS. WSPÓŁPRACY Z OTOCZENIEM
WYDZIAŁ POLONISTYKI
dr Artur Hellich
wykładowca
EMAIL: artur.hellich[at]gmail.com
ANIMATOR DS. WSPÓŁPRACY Z OTOCZENIEM
WYDZIAŁ PSYCHOLOGII
dr Małgorzata Styśko-Kunkowska
starszy wykładowca
EMAIL: mstysko[at]psych.uw.edu.pl
Zobacz BIOGRAM
EKSPERT DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO
dr Mirosław Grochowski
starszy wykładowca, Wydział Geografii
i Studiów Regionalnych
EMAIL: m.grochowski[at]uw.edu.pl
Zobacz BIOGRAM
EKSPERT DS. WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
Renata Olejnik
Kierownik Biura ds. Patentów UOTT UW
EMAIL: rolejnik[at]uott.uw.edu.pl
Zobacz BIOGRAM
EKSPERT DS. WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
Piotr Musiał
Specjalista ds. własności intelektualnej UOTT UW
EMAIL: pmusial[at]uott.uw.edu.pl
Zobacz BIOGRAM
BROKER USŁUG BADAWCZYCH
Paweł Płatek
Specjalista ds. transferu technologii i bazy ofert UOTT UW
EMAIL: pplatek[at]uott.uw.edu.pl
Zobacz BIOGRAM
BROKER USŁUG BADAWCZYCH
Monika Kaczorowska
Starszy Specjalista, Wydział Geologii
EMAIL: kaczorowska[at]uw.edu.pl
KIEROWNIK PROJEKTU
Marta Piasecka
Kierownik Biura Zawodowej Promocji
Studentów i Absolwentów UW
EMAIL: innohuman[at]uw.edu.pl
Zobacz BIOGRAM
KOORDYNATOR DS. ADMINISTRACYJNYCH
Gaweł Pasek vel Paszkowski
Starszy Referent, Biuro Zawodowej Promocji
Studentów i Absolwentów UW
EMAIL: innohuman[at]uw.edu.pl
SPECJALISTA DS. FINANSOWYCH
Joanna Posiadała
Samodzielny Referent, Kwestura UW
EMAIL: innohuman[at]uw.edu.pl