Wydział Psychologii

Wydział Psychologii UW to miejsce gdzie nowoczesna myśl naukowa łączy się z bogatą tradycją. W 2016 roku świętowaliśmy dwa jubileusze: 200-lecie istnienia Uniwersytetu Warszawskiego oraz 100-lecie powstania pierwszej katedry psychologii na UW. Były to lata intensywnego rozwoju Wydziału jako instytucji kształcącej kolejne pokolenia psychologów.

Wydział Psychologii to również nowoczesny ośrodek badawczy, w którym realizowane są projekty we współpracy z innymi ośrodkami z całego świata. Oferujemy różnorodne i nowoczesne kierunki studiów. Nasi absolwenci dysponują szeroką wiedzą z psychologii ogólnej, pogłębioną za sprawą zajęć specjalizacyjnych o wybrany obszar zagadnień. Wydział Psychologii jest według pracodawców gwarantem dobrej marki psychologa.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą wydziału:

KONTAKT

dr
Małgorzata Styśko-Kunkowska
Animator ds. współpracy z otoczeniem
Wydziału Psychologii

EMAIL: mstysko[at]psych.uw.edu.pl

BIOGRAM