Wydział Polonistyki

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego jest jednym z największych w kraju ośrodków naukowych, rozwijających studia polonistyczne, slawistyczne, hellenistyczne, latynistyczne i bałtystyczne w zakresie nauk o literaturze, kulturze i języku.

Wydział Polonistyki od lat utrzymuje się w czołówce krajowych rankingów. Wśród pracowników Wydziału są wybitni naukowcy, reprezentujący wiele dziedzin współczesnej humanistyki. Wykładowcy Wydziału Polonistyki uczestniczą w międzynarodowym życiu naukowym, współpracują z największymi wydawnictwami w kraju, są autorami słowników i podręczników, a także ekspertami w audycjach telewizyjnych i w programach radiowych.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów i nadążając za wymogami rynku pracy, Wydział stale wzbogaca ofertę kierunków i specjalizacji zawodowych. Dzięki takiej strategii absolwenci Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego mogą podejmować pracę nie tylko w szkołach i na uczelniach wyższych, lecz także w prasie, w mediach elektronicznych i w rozmaitych placówkach kultury.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą wydziału: