Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW (dawniej Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych) jest jedną z największych tego typu jednostek dydaktyczno-badawczych nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Działamy w ramach najlepszej i największej polskiej uczelni wyższej – Uniwersytetu Warszawskiego. W naszych murach naukę w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym pobiera blisko trzy i pół tysiąca studentów. W ramach Wydziału działają cztery instytuty: Instytut Nauk Politycznych, Instytut Stosunków Międzynarodowych, Instytut Polityki Społecznej i Instytut Europeistyki.

Nasza oferta dydaktyczna składa się z dziesięciu niezwykle atrakcyjnych i prestiżowych kierunków studiów w języku polskim (bezpieczeństwo wewnętrzne, europeistyka – integracja europejska, europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych, europeistyka w zakresie realizacji polityki Unii Europejskiej, nauki o rodzinie, organizowanie rynku pracy, politologia, polityka społeczna, stosunki międzynarodowe, studia euroazjatyckie) oraz cztery w języku angielskim (european Administration, graduate programme in political science, graduate programme in international relations undergraduate programme in internal security, undergraduate programme in international relations), od lat cieszących się niesłabnącą popularnością wśród maturzystów. Dodatkowo Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW posiada bogatą ofertę studiów podyplomowych, prowadzi także kształcenie na studiach doktoranckich.

Nasi Absolwenci to nowocześni i wszechstronnie wykształceni fachowcy, niezwykle cenieni na rynku pracy, co potwierdzają wszelkiego rodzaju rankingi i statystyki – to również znani uczestnicy życia publicznego, eksperci o ogólnokrajowej i międzynarodowej renomie, komentatorzy życia politycznego. Dziennikarze, politycy, managerowie najwyższego szczebla – wielu z nich pierwsze kroki w swych dziedzinach stawiało w naszych murach.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą wydziału:

KONTAKT

dr Bartosz Pieliński
Animator ds. współpracy z otoczeniem
Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

EMAIL: b.pielinski[at]uw.edu.pl

BIOGRAM