Wydział Filozofii i Socjologii

Łącząc dydaktykę i badania naukowe Wydział dąży do podnoszenia jakości kształcenia poprzez angażowanie najlepszych studentów i doktorantów do badań i projektów realizowanych na Wydziale. Łączenie dydaktyki i badań naukowych ma przygotować studentów do samodzielnej pracy badawczej, wzbogacić proces badawczy o interpretacje wnoszone przez doktorantów i studentów, uczyć współpracy w rozwiązywaniu interesujących obie strony problemów badawczych.

Członkowie Wydziału stworzyli środowisko otwarte na nowe idee, teorie i metody podejmujące badania nowych zjawisk, zdolne do krytycznej refleksji i obecne w życiu publicznym. Dążeniem Wydziału jest zachowanie i rozwijanie kontaktu z nauką światową, dalsza stymulacja pracowników do udziału w międzynarodowych badaniach i do publikowania w czasopismach o światowej renomie. Sprzyja temu aktywność w rozwijaniu współpracy z zagranicznymi instytucjami badawczymi i edukacyjnymi, w utrzymywaniu efektywnych związków z unijnymi uczelniami i instytucjami, troska o pozyskiwanie grantów na badania, a w ich realizacji uwzględnianie udziału studentów. Rozwój innowacyjnych badań naukowych, znaczące publikacje i kształcenie kolejnych pokoleń ekspertów i specjalistów jak również obecność w życiu publicznym to cele strategiczne Wydziału.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą wydziału:

KONTAKT

dr hab. Michał Kowalski
Animator ds. współpracy z otoczeniem
Wydziału Filozofii i Socjologii

e-mail: kowalmi[at]is.uw.edu.pl

BIOGRAM