Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii

WDIiB UW jest pierwszą i jedyną w Polsce jednostką naukową, której działalność badawcza i dydaktyczna koncentruję się trzech dyscyplinach, definiujących współczesną komunikację międzyludzką: naukach o mediach, informatologii i bibliologii. Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW to także najmłodszy wydział na Uniwersytecie Warszawskim: działalność rozpoczął zaledwie 1 września 2016 r. Należy jednak zaznaczyć, że – będąc jednostką innowacyjną w obszarze dydaktyki czy organizacji – czerpie z długoletniej tradycji nauczania kierunkowego z zakresu dziennikarstwa, medioznawstawa, informacji i księgoznawstwa.

WDIiB UW utworzono z Instytutu Dziennikarstwa (części Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych) oraz Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych (części Wydziału Historycznego). Obydwie jednostki należały do grona najlepszych instytutów kierunkowych w Polsce, co potwierdzały wyniki badań i rankingów, przeprowadzanych przez komisje akredytacyjne i najbardziej opiniotwórcze media w kraju.

Jednak nawet rozpoznawalne, prestiżowe, dobrze funkcjonujące instytuty musiały dbać nie tylko o umacnianie podstaw, na których zostały posadowione, ale i wyznaczyć sobie długofalowe cele działania. Cele, które nie koncentrowałyby się jedynie wokół bieżących wyzwań, jakie niesie ze sobą postęp cywilizacyjny i doraźne przemiany zachodzące na rynku edukacyjnym. Cele, które mogłyby być w pełni zrealizowane dopiero dzięki wykorzystaniu synergii pokrewnych obszarów badawczych Instytutu Dziennikarstwa UW i Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą wydziału:

KONTAKT

dr Justyna Jasiewicz
Animator ds. współpracy z otoczeniem
Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii

e-mail: justyna.jasiewicz[at]uw.edu.pl

BIOGRAM