Wydział Artes Liberales

Wydział dąży do tworzenia prototypowych rozwiązań naukowych i dydaktycznych, użytecznych dla społeczności akademickiej Uniwersytetu Warszawskiego i innych uczelni w kraju i za granicą, podejmując współpracę międzynarodową z czołowymi ośrodkami naukowymi i fundacjami Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, m.in. w zakresie rozwoju szkolnictwa wyższego i promocji nowoczesnej humanistyki i nauk społecznych. W tym celu tworzy innowacyjne struktury organizujące działalność akademicką – pracownie, laboratoria, komisje oraz jednostki stałe, otwierające perspektywę łączenia tradycji z wyzwaniami przyszłości – takie jak Kolegium Artes Liberales, Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną i Laboratorium Interdyscyplinarnych Badań „Artes Liberales”.

Wydział zabiega w szczególności o rozwój kształcenia w duchu liberal education poprzez upowszechnianie wypracowanych przez siebie form naukowej i dydaktycznej pracy zespołowej w innych ośrodkach w Polsce, a także w Rosji i na Ukrainie. Współdziałanie to obejmuje także doskonalenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich Wydziału oraz pozwala wzbogacać tradycje akademickie Uniwersytetu Warszawskiego o inspiracje płynące z doświadczeń akademickich innych krajów. Wydział współpracuje z innymi wydziałami Uniwersytetu Warszawskiego w przekonaniu, że interdyscyplinarność może być budowana tylko z pomocą dobrze rozwijających się poszczególnych dyscyplin badawczych i dydaktycznych, i oferuje środowisku Uniwersytetu integracyjne doświadczenie w obrębie szeroko rozumianej humanistyki i nauk ścisło-przyrodniczych.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą wydziału:

KONTAKT

dr Przemysław Kordos
Animator ds. współpracy z otoczeniem
Wydziału Artes Liberales

e-mail: pkordos[at]al.uw.edu.pl

BIOGRAM