Warsztaty dla tutorów

„Warsztaty doskonalące dla tutorów” powstały z myślą o nauczycielach akademickich Uniwersytetu Warszawskiego, którzy chcą rozwijać kompetencje niezbędne w nowoczesnej dydaktyce i pracy naukowej. Warsztaty przygotowują do prowadzenia aplikacyjnych prac dyplomowych pisanych przez studentów Uniwersytetu Warszawskiego.

Terminy i program warsztatów

Podczas spotkań warsztatowych w dwa dni zyskają Państwo wiedzę i umiejętności w zakresie:
- tutoringu;
- wykorzystania narzędzi warsztatowych w dydaktyce;
- współpracy badawczej i edukacyjnej z otoczeniem społeczno-gospodarczym uczelni;
- ochrony własności intelektualnej.

Warsztaty odbędą się 8 i 9 listopada 2018 r. w godz. 9:00-17:00.

Spotkania prowadzi dr hab. Jan Fazlagić, profesor nadzwyczajny i Dyrektor ds. Zarządzania Wiedzą w Spółce Celowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, wieloletni wykładowca i ekspert od zarządzania wiedzą, edukacji, innowacyjności oraz zarządzania kapitałem intelektualnym, marketingu i projektowania usług.

Szczegółowy program merytoryczny znajdą Państwo poniżej:

Komu są dedykowane?

W warsztatach mogą wziąć udział nauczyciele akademiccy UW zainteresowani rozwojem kompetencji potrzebnych w prowadzeniu aplikacyjnych prac dyplomowych zatrudnieni na jednym z wydziałów współrealizujących projekt:
- "Artes Liberales";
- Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii;
- Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych;
- Filozofii i Socjologii;
- Polonistyki;
- Psychologii.

Jak można się zgłosić?

Aby się zgłosić, wystarczy przesłać wiadomość na adres: innohuman@uw.edu.pl do 5 listopada 2018 r. W treści wiadomości prosimy podać Wydział oraz stanowisko zatrudnienia na Uniwersytecie Warszawskim.

Biorąc udział w warsztatach, korzystają Państwo ze wsparcia w ramach projektu, co wiąże się z pewnymi formalnościami.
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa oraz pozostałymi dokumentami, które będą czekać na Państwa w momencie przyjścia na warsztaty: