Dla studenta

O PROJEKCIE

W projekcie „Aplikacyjne prace dyplomowe – skuteczny start zawodowy” studenci kierunków humanistycznych i społecznych dzięki wsparciu promotorów będą przygotowywać prace licencjackie i magisterskie, odpowiadające na zapotrzebowanie przedsiębiorstw, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych. Dzięki temu możliwa będzie poprawa konkurencyjności przyszłych absolwentów na rynku pracy i zwiększenie szansy na uzyskanie zatrudnienia w obszarze zgodnym z profilem kształcenia.

JAKIE MOGĄ BYĆ TEMATY PRAC APLIKACYJNYCH?

Tematy mogą mieć różnorodny zakres – np. komunikacja, badania społeczne, szkolenia i rozwój zawodowy lub diagnoza sytuacji we wskazanym obszarze społeczno-gospodarczym. Tematy muszą jednak odpowiadać na realne potrzeby Partnera – organizacji, instytucji lub przedsiębiorstwa – i muszą być zgodne z wymogami na konkretnym kierunku studiów.

Po uzgodnieniu zakresu współpracy studenta z Partnerem i Uniwersytetem zostanie podpisana umowa trójstronna na realizację pracy i możliwość korzystania z jej efektów. Dlatego istotne jest późniejsze praktyczne zastosowanie i użyteczność rezultatów dla partnera.

Tematy mogą być zgłaszane przez potencjalnego Partnera, przedstawicieli Wydziału lub studentów. W projekcie bezpośrednim wsparciem na Państwa Wydziale jest Animator ds. współpracy z otoczeniem.

Dołączając do projektu zyskasz możliwość

  • rozwiązania wyzwań, jakie stoją przed przedsiębiorcami, instytucjami publicznymi 
i organizacjami pozarządowymi
  • przygotowania pracy licencjackiej lub magisterskiej, która będzie miała praktyczne zastosowanie
  • uczestniczenia w szkoleniach i warsztatach podnoszących kwalifikacje w obszarze praktycznego zastosowania wiedzy zdobytej na studiach
  • udziału w spotkaniach i wydarzeniach networkingowych razem z przedstawicielami przedsiębiorców, instytucji publicznych oraz NGO’sów
  • otrzymania stypendium za dodatkowe zaangażowanie wynikające z realizacji aplikacyjnej pracy dyplomowej

JAK MOGĘ WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

  • jesteś studentem I lub II stopnia?
  • do końca studiów pozostało Ci nie więcej niż 4 semestry?
  • chcesz napisać pracę licencjacką lub magisterską, która rozwiąże wyzwania, z jakimi mierzą się pracodawcy?

Zgłoś się pisząc na adres:
innohuman@uw.edu.pl