Student w Projekcie

W projekcie „Aplikacyjne prace dyplomowe – skuteczny start zawodowy” studenci kierunków humanistycznych i społecznych dzięki wsparciu promotorów przygotowują prace licencjackie i magisterskie, odpowiadające na zapotrzebowanie przedsiębiorstw, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych. Dzięki temu możliwa będzie poprawa konkurencyjności przyszłych absolwentów na rynku pracy i zwiększenie szansy na uzyskanie zatrudnienia w obszarze zgodnym z profilem kształcenia.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE?

Uczestnikiem projektu możesz zostać, jeżeli:
- interesuje Cię napisanie pracy dyplomowej wspólnie z firmą, instytucją publiczną lub organizacją pozarządową;
- studiujesz na kierunku studiów prowadzonym przez jeden z wydziałów współrealizujących projekt: "Artes Liberales"; Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii; Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych; Filozofii i Socjologii; Polonistyki; Psychologii;
- do końca studiów pozostało Ci nie więcej niż 4 semestry.

Zobacz, czy Twój kierunek studiów znajduje się w "Wykazie wydziałów i kierunków objętych projektem":

JAKIE WSPARCIE MOŻNA UZYSKAĆ W PROJEKCIE?

W projekcie przygotowaliśmy następujące formy wsparcia dla studentów:

- tutoring aplikacyjnej pracy dyplomowej:
Tutoring oznacza m.in. dodatkowe zaangażowanie promotora pracy dyplomowej, wynikające z jej aplikacyjnego charakteru i np. konieczności ścisłej współpracy z Partnerem pracy dyplomowej. Aby zostać objętym tutoringiem, trzeba zawrzeć umowę trójstronną na realizację aplikacyjnej pracy dyplomowej.
Aby zakwalifikować się do tej formy wsparcia, należy przejść proces uzgadniania tematu i warunków współpracy. który jest opisany w przewodniku po aplikacyjnych pracach dyplomowych.


- warsztaty „Akademia dyplomanta” blok I. i blok II.:
To spotkania tematyczne, dzięki którym studenci mogą podnieść swoją skuteczność na rynku pracy i dowiedzieć się, jak sprawić, by praca dyplomowa była istotnym elementem CV.
Ostatnie warsztaty odbędą się w dniach 1-4 kwietnia 2019 r. Zapraszamy do zapoznania się z informacją o warsztatach i procesem rekrutacji "Akademia dyplomanta"


- stypendia:
aby otrzymać stypendium na aplikacyjną pracę dyplomową, trzeba wziąć udział w konkursie wysyłając zgłoszenie zgodnie z kryteriami podanymi w ogłoszeniu o rozpoczęciu naboru. Stypendium przysługuje tylko studentom mającym już podpisaną umowę na realizację aplikacyjnej pracy dyplomowej, którzy ponadto już wzięli udział w „Akademii dyplomanta”.
Trwa nabór do II edycji Konkursu Stypendialnego - sprawdź, jakie są warunki uczestnictwa:
II edycja Konkursu Stypendialnego
Wnioski przyjmujemy do 31 maja 2019 r.

I. edycja Konkursu Stypendialnego odbyła się w lipcu 2018 r.
Zobacz wyniki:
I. edycja Konkursu Stypendialnego-wyniki

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE:
  • możliwość rozwiązania wyzwań, jakie stoją przed przedsiębiorcami, instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi
  • przygotowanie pracy licencjackiej lub magisterskiej, która będzie miała praktyczne zastosowanie
  • uczestniczenie w szkoleniach i warsztatach podnoszących kwalifikacje w obszarze praktycznego zastosowania wiedzy zdobytej na studiach
  • udział w spotkaniach i wydarzeniach networkingowych razem z przedstawicielami przedsiębiorców, instytucji publicznych oraz NGO’sów
  • możliwość otrzymania stypendium za dodatkowe zaangażowanie wynikające z realizacji aplikacyjnej pracy dyplomowej w ramach testowania modelu w projekcie.

Z KIM SIĘ SKONTAKTOWAĆ?

Każdy wydział współrealizujący projekt jest reprezentowany przez Animatora współpracy z otoczeniem. W zależności od potrzeb można z nim skontaktować się w sprawie tematyki prac, uzyskania wsparcia w wyborze najbardziej odpowiedniego promotora i seminarium, lub w celu znalezienia odpowiedniego Partnera z otoczenia społeczno-gospodarczego Uniwersytetu:

Wydział Artes Liberales;

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii;

Wydział Filozofii i Socjologii;

Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych;

Wydział Polonistyki;

Wydział Psychologii.

Jeżeli poszukujesz tematu/Partnera, możesz również skorzystać z ofert w serwisie Biurokarier.edu.pl .

W sprawach związanych z udziałem w warsztatach oraz dotyczących stypendiów zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu: innohuman[at]uw.edu.pl.

FORMALNOŚCI

Przystąpienie do projektu wiąże się z koniecznością odpowiedniego udokumentowania tego faktu. Kwestie te określa "Regulamin uczestnictwa" oraz "Regulamin konkursu stypendialnego". Przygotowaliśmy tylko niezbędne dokumenty do potwierdzenia udziału danej osoby w projekcie. Są one wypełniane i podpisywane przez uczestnika przed udzieleniem wsparcia w projekcie, tzn. np. tuż przed podpisaniem umowy trójstronnej na realizację aplikacyjnej pracy dyplomowej.
Więcej informacji na ten temat w "Informatorze dla studenta" oraz "Regulaminie uczestnictwa":