Dla partnera

„Aplikacyjne prace dyplomowe – skuteczny start zawodowy” to szansa na rozwój i zwiększenie konkurencyjności na rynku. Dzięki partnerstwu z najlepszą uczelnią wyższą w Polsce oraz współpracy z naukowcami i studentami mogą Państwo zyskać innowacyjne rozwiązania dla wyzwań, z którymi mierzą się w swojej branży. 

O projekcie

W projekcie „Aplikacyjne prace dyplomowe – skuteczny start zawodowy” studenci kierunków humanistycznych i społecznych dzięki wsparciu doświadczonych promotorów będą przygotowywać prace licencjackie i magisterskie, odpowiadające na zapotrzebowanie przedsiębiorstw, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych. Dzięki temu możliwa będzie poprawa transferu wiedzy akademickiej do otoczenia społeczno-gospodarczego Uniwersytetu oraz podniesienie kompetencji zawodowych przyszłych absolwentów.

JAKIE MOGĄ BYĆ TEMATY PRAC APLIKACYJNYCH?

Tematy mogą mieć różnorodny zakres – np. komunikacja, reklama, badania społeczne, szkolenia i rozwój zawodowy, innowacje – ważne jednak, by odpowiadały na Państwa realne potrzeby z obszaru nauk społecznych i humanistycznych reprezentowanych przez jeden z 6 wydziałów realizujących projekt:

Wydział Artes Liberales;

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii;

Wydział Filozofii i Socjologii;

Wydział Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych;

Wydział Polonistyki;

Wydział Psychologii.

Zapraszamy też do zapoznania się z kierunkami studiów włączonymi do projektu i sylwetkami ich absolwentów:

JAK ZOSTAĆ PARTNEREM?

Aby zostać partnerem w projekcie wystarczy zgłosić się do nas pisząc na adres: innohuman[at]uw.edu.pl
lub skontaktować się bezpośrednio z Animatorem ds. współpracy z otoczeniem reprezentującym interesujący Państwa wydział UW.

W treści wiadomości mogą Państwo wskazać branżę, obszar zainteresowań lub już konkretne propozycje tematów potencjalnych prac dyplomowych.

W projekcie przewidzieliśmy spotkania networkingowe, dzięki którym będą mogli Państwo łatwo nawiązać kontakt z przedstawicielami wydziałów i zapoznać się z możliwościami współpracy.

Jeżeli nie mają Państwo jeszcze nawiązanej współpracy ze studentem i promotorem, tematy prac dyplomowych będą też zamieszczane w serwisie biurokarier.edu.pl w zakładce „Prace dyplomowe” w formie ofert współpracy. Treść oferty pozwala m. in na określenie profilu kandydatów, z którymi chcieliby Państwo nawiązać współpracę, oraz szczegółowych oczekiwań wobec rezultatów współpracy.

PROCES POWSTAWANIA PRAC APLIKACYJNYCH

ETAP I.
Tematy/ zakresy badawcze mogą być zgłaszane przez potencjalnego Partnera, przedstawicieli Wydziału lub studentów – bezpośrednio do Animatora na danym Wydziale, lub do Administracji Projektu. Aby móc rozpocząć szczegółowe rozmowy, musi zaistnieć współpraca między Studentem, Promotorem oraz Partnerem pracy, a także musi zostać określony temat/zakres badawczy. Jeżeli Partner i Promotor uzgodnili temat, ale nie mogą znaleźć Studenta odpowiedniego do jego realizacji, mogą zamieścić ofertę współpracy w serwisie biurokarier.edu.pl (zakładka Prace Dyplomowe). Tak samo, jeżeli Student i Promotor poszukują tematu/Partnera, mogą skorzystać z ofert w serwisie lub zamieścić ogłoszenie w Bazie Ofert UW (oferta.uw.edu.pl).

ETAP II.
Podczas rozmów między Uniwersytetem (reprezentowanym przez promotora
i przedstawiciela Zespołu Projektu), Studentem oraz Partnerem, ustalone zostają następujące elementy współpracy:
- zakres prac do wykonania przez Studenta i ich rezultat interesujący Partnera;
- termin realizacji i forma przekazania rezultatów Partnerowi;
- sposób wykorzystania/wdrożenia rezultatów przez Partnera;
- opiekun pracy dyplomowej po stronie Partnera;
- wsparcie dla Studenta ze strony Partnera: udostępnienie informacji, szkolenia itp. niezbędne dla powodzenia realizacji pracy aplikacyjnej.

ETAP III.
Po ustaleniu powyższych informacji zostanie podpisana umowa trójstronna między Partnerem, Uniwersytetem i Studentem na realizację pracy i możliwość korzystania z jej efektów.
W ramach umowy Student przekazuje prawa do rezultatów Uniwersytetowi, a następnie Uniwersytet udziela licencji/przekazuje prawa Partnerowi zgodnie z jego potrzebami. Promotor zachowuje prawo do publikacji naukowych w związku z realizowaną pracą dyplomową Studenta, ale rezultaty przekazane Partnerowi podlegają ochronie zgodnie ze szczegółowymi postanowieniami Umowy.

ETAP IV.
Student przekazuje rezultaty swojej pracy Partnerowi zgodnie z postanowieniami umowy; składa on również pracę do obrony zgodnie z tokiem studiów na jego kierunku. Promotor wypełnia wzór raportu dotyczącego funkcjonowania modelu aplikacyjnych prac dyplomowych testowanego w Projekcie i przekazuje Administracji Projektu.

Współpraca z UW to możliwość:
  • nawiązania bliskich relacji z wydziałami o dużym potencjale rozwoju i innowacyjności;
  • udziału w spotkaniach i wydarzeniach networkingowych;
  • pozyskania zasobów wysokiej jakości wiedzy i danych na akademickim poziomie rzetelności.