Przyznaliśmy dodatkowe stypendia dla magistrantów!

22.07.2019

Z przyjemnością informujemy, że ze względu na wysoki poziom merytoryczny prac magisterskich z listy rezerwowej II. edycji Konkursu Stypendialnego i znaczenie ich partnerów biznesowych, wynegocjowaliśmy dodatkowe środki na stypendia.

Zostały one przyznane wszystkim autorom, których prace magisterskie znalazły się na liście rezerwowej:

Nr wniosku Temat pracy Punktacja
mgr-2019-35 Podróże naukowe Augusta Bielowskiego w świetle źródeł autobiograficznych 96
mgr-2019-8 Wolontariat w szkołach podstawowych M. St. Warszawy. Motywacje uczestników 95
mgr-2019-39 Recepcja twórczości Elizy Orzeszkowej we Francji. Rekonesans 94
mgr-2019-10 Realizacja strategii programu Erasmus+ i wynikające z niej konsekwencje 91
mgr-2019-32 Rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce – na przykładzie wykorzystania fotowoltaiki
w gminie Puławy
85

Wyniki II. edycji Konkursu Stypendialnego!

10.06.2019

Znamy już wyniki II. edycji Konkursu Stypendialnego na Aplikacyjne Prace Dyplomowe.

 

7 czerwca odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej. W II. edycji stypendia były przyznawane  w dwóch kategoriach:

a. praca licencjacka w wysokości 2000,00 zł brutto dla najlepszych 20 wniosków w tej kategorii;

b. praca magisterska w wysokości 3000,00 zł brutto dla najlepszych 16 wniosków w tej kategorii.

Wnioski były oceniane merytorycznie przez Komisję, która przyznała punkty wg następujących kryteriów:

a. zaangażowanie studenta w formułowanie tematu pracy;

b. wkład własny studenta do pracy dyplomowej;

c. świadomość studenta na temat tego, jak realizacja pracy aplikacyjnej poprawi jego pozycję na rynku pracy.

 

Na podstawie przyznanej punktacji powstała rankingowa lista zwycięzców Konkursu w każdej kategorii:

a) prace magisterskie:

Nr wniosku Temat pracy Punktacja
mgr-2019-1 Motywacja w firmach rekrutacyjnych na przykładzie CPL Jobs 111
mgr-2019-12 Stereotypy dotyczące głuchych wśród słyszących Polaków 109
mgr-2019-18 Terapia logopedyczna dzieci z zespołem Tourette’a. Opis dwóch przypadków 108
mgr-2019-15 Humaniści w Nowych Technologiach 105
mgr-2019-20 Wolność twórczości artystycznej – wybrane aspekty ochrony prawnej w prawie polskim i Unii Europejskiej 105
mgr-2019-19 Wpływ aktywizacji mechanizmów egzocentrycznych i endocentrycznych na efektywność warsztatów psychoedukacyjnych 103
mgr-2019-31 Nazwy lokali gastronomicznych w programie „Kuchenne rewolucje” – analiza onomastyczna 102
mgr-2019-34 Skuteczność udziału w warsztacie psychoedukacyjno-wsparciowym organizowanym przez Komitet Ochrony Praw Dziecka dla rodziców w konflikcie okołorozwodowym a Inteligencje Emocjonalna 102
mgr-2019-21 Analiza kampanii społecznych na przykładzie działalności Stowarzyszenia 61 101
mgr-2019-11 Autokreacja w literaturze i fotografii – przypadek Zofii Nałkowskiej 100
mgr-2019-13 Gwary podlaskie w procesie kreacji językowej wybranych bohaterów filmów Jacka Bromskiego z serii „U Pana Boga…” (determinanty, przejawy, recepcja) 100
mgr-2019-29 Wykorzystanie systemu C-Eye PRO II w pracy z dziećmi z chorobrami neurodegenarcyjnymi 100
mgr-2019-30 Wpływ aktywizacji mechanizmów empatii afektywnej i poznawczej na efektywność warsztatu psychospołecznego 99
mgr-2019-5 Między profesjonalizacją a rekreacją. Case study Warszawskiego Stowarzyszenia Rugby na Wózkach „Four Kings” 98
mgr-2019-28 Ośrodki szkolenia kierowców w Polsce – analiza onomastyczna 97
mgr-2019-9 O różnych potrzebach oddziaływań profilaktyczno-edukacyjnych w zakresie cyberprzemocy wynikających ze specyfiki płci 97

b) prace licencjackie:

Nr wniosku Temat pracy Punktacja
lic-2019-14 Stłoczenie wzrokowe a dysleksja rozwojowa – badanie okulograficzne 111
lic-2019-16 Antroponimia Kielecczyzny w XIX wieku (na przykładzie nazwisk mieszkańców parafii Daleszyce utrwalonych w księgach metrykalnych z lat 1826-1830) 110
lic-2019-40 Rola stłoczenia wzrokowego w wykonywaniu zadań paradygmatu Landolta przez dzieci z dysleksją rozwojową – analiza danych z badań okulograficznych 110
lic-2019-25 Głuchy, głuchoniemy, niesłyszący – znaczenie i nacechowanie określeń nazywających osoby z wadą słuchu 109
lic-2019-38 Rola Punktów Cyfrowego Wsparcia Seniora w działaniach na rzecz zmniejszenia wykluczenia cyfrowego na przykładzie PCWS Mokotów i PCWS Bemowo 103
lic-2019-36 Zaprojektowanie narracji do gier rozgrywających się w środowisku aplikacji mobilnej i programowalnej piłki interaktywnej 99
lic-2019-37 Emersyjne zabiegi w Undertale. Próba kategoryzacji i analizy zjawiska 99
lic-2019-22 Socjolekt tancerzy hip-hopowych 98
lic-2019-4 Kompetencja narracyjna dziecka z autyzmem atypowym 97
lic-2019-33 Poradnik glottodydaktyczny 97
lic-2019-26 Przegląd współczesnej prozy greckiej (wyd. w XXI w.) – propozycje dla polskiego czytelnika. Prezentacja wyboru 3 tekstów z próbkami przekładu 96
lic-2019-2 Branża fitness a marketing wpływu z wykorzystaniem serwisu społecznościowego Instagram – analiza działalności Karoliny Erdmann 95
lic-2019-6 Kreacja bohatera w dramacie Sarah Kane „4.48 Psychosis” 94
lic-2019-24 Imiona nadawane kęczanom w I. ćwierci XIX wieku (na podstawie kopii ksiąg metrykalnych z parafii św. Małgorzaty i św. Katarzyny w Kętach) 93
lic-2019-17 Opóźniony rozwój mowy u dziewczynki 2-letniej – studium przypadku 91
lic-2019-23 Nazwy osobowe w gwarze warszawskiej na tle innych regionów kraju (na podstawie śpiewnika Zespołu Pieśni i Tańca Uniwersytetu Warszawskiego „Warszawianka”) 89
lic-2019-27 Współczesne imiona kotów w Warszawie i Odessie – klasyfikacja semantyczno-strukturalna 87
lic-2019-3 Książki wydawnictwa Dwie Siostry w mokotowskich bibliotekach dla dzieci 85
lic-2019-7 Książki wydawnictwa Zielona Sowa w sieci księgarni Między Kartkami 85

 

W przypadku prac magisterskich, ze względu na dużą liczbę zgłoszeń, powstała też lista rezerwowa Konkursu:

Nr wniosku Temat pracy Punktacja
mgr-2019-35 Podróże naukowe Augusta Bielowskiego w świetle źródeł autobiograficznych 96
mgr-2019-8 Wolontariat w szkołach podstawowych M. St. Warszawy. Motywacje uczestników 95
mgr-2019-39 Recepcja twórczości Elizy Orzeszkowej we Francji. Rekonesans 94
mgr-2019-10 Realizacja strategii programu Erasmus+ i wynikające z niej konsekwencje 91
mgr-2019-32 Rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce – na przykładzie wykorzystania fotowoltaiki w gminie Puławy 85

Wnioskodawcy z listy rezerwowej w kategorii prac magisterskich mogą uzyskać prawo do stypendium (zgodnie z punktacją) w przypadku, gdy któryś ze stypendystów utraci to prawo.

 

To już ostatnia edycja Konkursu Stypendialnego na Aplikacyjne Prace Dyplomowe w ramach projektu “Aplikacyjne prace dyplomowe – skuteczny start zawodowy”.

Zobacz, jakie były zasady naboru do II. edycji:

II. edycja Konkursu Stypendialnego

Jeśli interesuje Cię napisanie aplikacyjnej pracy dyplomowej, lub już zakończyłaś/eś taką pracę, sprawdź, czy możesz wziąć udział w konkursie na aplikacyjną pracę dyplomową organizowanym przez Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii (szczegóły: kliknij).

Nabór do II edycji Konkursu Stypendialnego!

27.05.2019

Zapraszamy przyszłych licencjatów i magistrów piszących prace we współpracy z firmą/NGO/instytucją publiczną do składania wniosków o przyznanie stypendium!
Nabór trwa do 31 maja 2019 r. do godz. 15:00

 

JAKIE STYPENDIUM MOŻNA OTRZYMAĆ?

W II. edycji Konkursu Stypendialnego stypendia przyznawane są w dwóch kategoriach:
a. praca licencjacka w wysokości 2000,00 zł brutto dla najlepszych 20 wniosków w tej kategorii;
b. praca magisterska w wysokości 3000,00 zł brutto dla najlepszych 16 wniosków w tej kategorii.

 Szczegóły dotyczące kryteriów na stronie Konkursu.

SPOTKANIE 30.11.2018 dla WDIB!

25.11.2018

30.11.2018 znów będziemy z projektem na Nowym Świecie 69 – tym razem spotkanie dedykowane będzie pracownikom i studentom Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii.

Podczas wydarzenia dyplomanci i promotorzy prac dyplomowych będą mogli dowiedzieć się, jak wejść we współpracę z otoczeniem Uniwersytetu Warszawskiego, by stworzyć pracę dyplomową odpowiadającą na potrzeby firm, instytucji publicznych lub organizacji pozarządowych. Ponadto opowiemy też o warsztatach dla studentów „Akademia dyplomanta” dotyczących skuteczności na rynku pracy i aplikacyjności pracy naukowej, a także – co zrobić, by otrzymać stypendium (nawet 3000 zł!).

Spotkanie odbędzie się 30 listopada 2018 r. o godz. 13:00 w sali 307 w budynku przy ul. Nowy Świat 69.

SPOTKANIE – 20.11.2018 – Wydział Psychologii

14.11.2018

ZAPRASZAMY!!! Najbliższe spotkanie informacyjne projektu “Aplikacyjne prace dyplomowe – skuteczny start zawodowy” już 20 listopada w budynku Wydziału Psychologii!

W projekcie studenci m. in. Wydziału Psychologii, dzięki wsparciu promotorów, przygotowują prace dyplomowe odpowiadające na zapotrzebowanie przedsiębiorstw, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych.

Podczas spotkania będzie można wówczas dowiedzieć się, jak wejść we współpracę z otoczeniem Uniwersytetu Warszawskiego oraz jakie są warunki udziału w projekcie. Ponadto opowiemy o warsztatach dla studentów „Akademia dyplomanta” dotyczących skuteczności na rynku pracy i aplikacyjności pracy naukowej. W ramach projektu przewidzieliśmy także stypendia dla studentów w wysokości 3000 zł oraz dodatki dla promotorów.

Spotkanie odbędzie się 20 listopada 2018 r. o godz. 12:00 w sali 1 w budynku Wydziału Psychologii.

Zapraszamy zarówno opiekunów prac dyplomowych, jak i studentów z Wydziału Psychologii oraz:

 • Wydziału “Artes Liberales”;
 • Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii;
 • Wydziału Filozofii i Socjologii;
 • Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych;
 • Wydziału Polonistyki.

SPOTKANIE INFORMACYJNE – 6.11.2018 – Polonistyka

30.10.2018

ZAPRASZAMY!!! Kolejne spotkanie informacyjne projektu “Aplikacyjne prace dyplomowe – skuteczny start zawodowy” już 6 listopada w budynku głównym Wydziału Polonistyki!

Podczas wydarzenia studenci i promotorzy prac dyplomowych będą mogli dowiedzieć się, jak wejść we współpracę z otoczeniem Uniwersytetu Warszawskiego, by stworzyć pracę dyplomową odpowiadającą na potrzeby firm, instytucji publicznych lub organizacji pozarządowych.

Ponadto opowiemy też o warsztatach dla studentów „Akademia dyplomanta” dotyczących skuteczności na rynku pracy i aplikacyjności pracy naukowej, oraz warsztatach doskonalących dla tutorów zapewniających wsparcie opiekunom prac wdrożeniowych.

Spotkanie odbędzie się 6 listopada 2018 r. o godz. 16:45 w sali 19 w budynku głównym Wydziału Polonistyki.

Zapraszamy zarówno opiekunów prac dyplomowych, jak i studentów z Wydziału Polonistyki oraz:

 • Wydziału “Artes Liberales”;
 • Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii;
 • Wydziału Filozofii i Socjologii;
 • Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych;
 • Wydziału Psychologii.

SPOTKANIE INFORMACYJNE 25.10.2018

17.10.2018

JUŻ 25 października będziemy na Nowym Świecie 69, by opowiedzieć studentom oraz pracownikom akademickim o projekcie„Aplikacyjne prace dyplomowe – skuteczny start zawodowy”.

Podczas wydarzenia studenci i promotorzy prac dyplomowych będą mogli dowiedzieć się, jak wejść we współpracę z otoczeniem Uniwersytetu Warszawskiego, by stworzyć pracę dyplomową odpowiadającą na potrzeby firm, instytucji publicznych lub organizacji pozarządowych.

Ponadto opowiemy też o warsztatach dla studentów „Akademia dyplomanta” dotyczących skuteczności na rynku pracy i aplikacyjności pracy naukowej, oraz warsztatach doskonalących dla tutorów zapewniających wsparcie opiekunom prac wdrożeniowych.

Spotkanie odbędzie się 25 października 2018 r. o godz. 15:00 w sali 210 w budynku przy ul. Nowy Świat 69.

 

Wyniki I. edycji Konkursu Stypendialnego!

11.07.2018

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami I. edycji Konkursu Stypendialnego na Aplikacyjne Prace Dyplomowe.

6 lipca odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej. W I. edycji stypendia były przyznawane  w dwóch kategoriach:

a. praca licencjacka w wysokości 2000,00 zł brutto dla najlepszych 25 wniosków w tej kategorii;

b. praca magisterska w wysokości 3000,00 zł brutto dla najlepszych 25 wniosków w tej kategorii.

Wnioski były oceniane merytorycznie przez Komisję, która przyznała punkty wg następujących kryteriów:

a. zaangażowanie studenta w formułowanie tematu pracy;

b. wkład własny studenta do pracy dyplomowej;

c. świadomość studenta na temat tego, jak realizacja pracy aplikacyjnej poprawi jego pozycję na rynku pracy.

Na podstawie przyznanej punktacji powstała rankingowa lista zwycięzców Konkursu w każdej kategorii:

a. PRACA MAGISTERSKA:

Nr wniosku Temat pracy Punktacja
12/2018-mgr Próba opisu poetyki literatury migowej w kontekście różnych mediów i sztuk 84
06/2018-mgr Syndrom radykalizacji postaw w procesie stawania się terrorystą 77
02/2018-mgr Postawy młodzieży licealnej wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną – znaczenie udziału w warsztatach antydyskryminacyjnych 74
08/2018-mgr Wpływ dyrektywy INSPIRE na bezpieczeństwo i zdrowie ludzi w aspekcie ochrony antyterrorystycznej przestrzeni publicznej 74
05/2018-mgr Wybrane aspekty bezpieczeństwa podmiotów prywatnych w cyberprzestrzeni – wyzwania i zagrożenia 73
14/2018-mgr Odbiór społeczny energetyki jądrowej 73
03/2018-mgr Biblioteka jako trzecie miejsce, na przykładzie biblioteki Klubu Dowództwa Garnizonu wraz z filiami 72
13/2018-mgr Uwarunkowania polityki klimatycznej Polski wobec wyzwań klimatycznych UE 71
04/2018-mgr Przedwczesne narodziny brata/ siostry z perspektywy rodziców i dzieci 70
10/2018-mgr Idea Janusza Korczaka a rozumienie relacji dorosły-dziecko we współczesnej polskiej szkole 63

 

b. PRACA LICENCJACKA:

Nr wniosku Temat pracy Punktacja
16/2018-lic LUDE ET LABORA: Wgląd w perspektywę gamifikacyjną oraz propozycja tworzenia usług z użyciem mechanizmów znanych z gier 75
01/2018-lic Badanie motywacji nauczycieli w procesie nauczania kompetencji cyfrowych na przykładzie programu MegaMisja 73
07/2018-lic Przykłady greckiej powieści XXI wieku w kontekście przekładu literackiego 72
11/2018-lic Diagnoza i terapia dziecka z podejrzeniem SLI (Specjalistycznych Zaburzeń Językowych) i niepłynnością mówienia 65
09/2018-lic H Βαρσοβία με λίγα λόγια – τουριστικός οδηγός („Warszawa w paru słowach – przewodnik turystyczny”) 63
15/2018-lic Kwatery pracownicze jako odradzające się zjawisko na warszawskim rynku nieruchomości 44

 

Kolejna edycja Konkursu stypendialnego planowana jest wiosną 2019 r.

Zobacz zasady naboru do I. edycji:

I. edycja Konkursu Stypendialnego

25.04.2018

Akademia dyplomanta – blok I

SKUTECZNY START ZAWODOWY

14.03.2018

ZAPRASZAMY NA KOLEJNĄ EDYCJĘ WARSZTATÓW “AKADEMIA DYPLOMANTA  – SKUTECZNY START ZAWODOWY”!

Akademia dyplomanta to warsztaty dla studentów zainteresowanych napisaniem aplikacyjnej pracy dyplomowej we współpracy z firmą, instytucją lub NGO’sem. Udział w warsztatach pozwoli uczestnikom wypracować narzędzia świadomego wyboru i kształtowania własnej ścieżki rozwoju zawodowego, komunikacji z pracodawcami oraz praktycznego zastosowania wiedzy zdobytej na studiach.

Blok I – “Skuteczny start zawodowy” –  tworzą 4 spotkania (jedno trwa ok. 5 godz.). Podczas każdego z nich będziemy pracować nad jednym z tematów:
– analiza rynku pracy dla studentów z kierunków społeczno-humanistycznych;
– samoocena i jej rola w podejmowaniu decyzji zawodowych;
– własna firma – jak zacząć?
– komunikacja i autoprezentacja w sytuacjach zawodowych.

W czas spotkań zostały wliczone przerwy – zapewniamy drobny poczęstunek.

Najbliższe warsztaty odbędą się w dniach:

16 maja – 15:00-20:00
17 maja – 15:00-20:00
18 maja – 9:00-14:00
19 maja – 10:00-15:00

na Kampusie Centralnym UW w budynku Samorządu Studentów UW, sala 100.

Zapraszamy studentów UW:
– którym do końca studiów pozostało nie więcej jak 4 semestry;
– zainteresowanych rozwojem kompetencji potrzebnych w prowadzeniu aplikacyjnych prac dyplomowych lub mających podpisaną umowę trójstronną na aplikacyjną pracę dyplomową;
– studiujących na kierunkach studiów prowadzonych na jednym z wydziałów współrealizujących projekt: “Artes Liberales”; Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii; Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych; Filozofii i Socjologii; Polonistyki; Psychologii.

Aby zgłosić swój udział, wystarczy przesłać wiadomość na adres: innohuman@uw.edu.pl do 9 maja 2018 r. do 20:00.

Nie czekaj – liczba miejsc ograniczona – zgłoś się już dziś!

Więcej informacji na temat formalności związanych z uczestnictwem w warsztatach na stronie warsztatów.

SPOTKANIA INFORMACYJNE DLA SOCJOLOGII I PSYCHOLOGII!

04.04.2018

Już 10 i 11 kwietnia kolejne spotkania informacyjne – tym razem dla Wydziału Psychologii i Instytutu Socjologii!

Dołącz do nas!

Spotkania mają charakter interdyscyplinarnych seminariów. Ich celem jest pogłębienie wiedzy na temat aplikacyjności prac dyplomowych oraz prezentacje potencjalnych tematów, na podstawie których mogą powstać prace dyplomowe. Seminaria odbywają się bezpośrednio w przestrzeni wydziału i są dedykowane jego pracownikom naukowym oraz studentom.

Podczas interdyscyplinarnego seminarium dowiesz się:

 • czym różni się aplikacyjna praca dyplomowa od innych prac dyplomowych?
 • jak nawiązać współpracę z partnerem?
 • jakie tematy są obecnie dostępne na danym wydziale?
 • jakie warunki formalne należy spełnić?
 • jakie są korzyści z realizacji aplikacyjnych prac dyplomowych?

Spotkanie na Wydziale Psychologii odbędzie się 10 kwietnia, godz. 10:15 w sali nr 1 (budynek przy ul. Stawki 5/7).

Spotkanie w Instytucie Socjologii będzie 11 kwietnia – godz. 15:30 (salę podamy wkrótce).