SPOTKANIE 30.11.2018 dla WDIB!

25.11.2018

30.11.2018 znów będziemy z projektem na Nowym Świecie 69 – tym razem spotkanie dedykowane będzie pracownikom i studentom Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii.

Podczas wydarzenia dyplomanci i promotorzy prac dyplomowych będą mogli dowiedzieć się, jak wejść we współpracę z otoczeniem Uniwersytetu Warszawskiego, by stworzyć pracę dyplomową odpowiadającą na potrzeby firm, instytucji publicznych lub organizacji pozarządowych. Ponadto opowiemy też o warsztatach dla studentów „Akademia dyplomanta” dotyczących skuteczności na rynku pracy i aplikacyjności pracy naukowej, a także – co zrobić, by otrzymać stypendium (nawet 3000 zł!).

Spotkanie odbędzie się 30 listopada 2018 r. o godz. 13:00 w sali 307 w budynku przy ul. Nowy Świat 69.

SPOTKANIE – 20.11.2018 – Wydział Psychologii

14.11.2018

ZAPRASZAMY!!! Najbliższe spotkanie informacyjne projektu “Aplikacyjne prace dyplomowe – skuteczny start zawodowy” już 20 listopada w budynku Wydziału Psychologii!

W projekcie studenci m. in. Wydziału Psychologii, dzięki wsparciu promotorów, przygotowują prace dyplomowe odpowiadające na zapotrzebowanie przedsiębiorstw, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych.

Podczas spotkania będzie można wówczas dowiedzieć się, jak wejść we współpracę z otoczeniem Uniwersytetu Warszawskiego oraz jakie są warunki udziału w projekcie. Ponadto opowiemy o warsztatach dla studentów „Akademia dyplomanta” dotyczących skuteczności na rynku pracy i aplikacyjności pracy naukowej. W ramach projektu przewidzieliśmy także stypendia dla studentów w wysokości 3000 zł oraz dodatki dla promotorów.

Spotkanie odbędzie się 20 listopada 2018 r. o godz. 12:00 w sali 1 w budynku Wydziału Psychologii.

Zapraszamy zarówno opiekunów prac dyplomowych, jak i studentów z Wydziału Psychologii oraz:

 • Wydziału “Artes Liberales”;
 • Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii;
 • Wydziału Filozofii i Socjologii;
 • Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych;
 • Wydziału Polonistyki.

SPOTKANIE INFORMACYJNE – 6.11.2018 – Polonistyka

30.10.2018

ZAPRASZAMY!!! Kolejne spotkanie informacyjne projektu “Aplikacyjne prace dyplomowe – skuteczny start zawodowy” już 6 listopada w budynku głównym Wydziału Polonistyki!

Podczas wydarzenia studenci i promotorzy prac dyplomowych będą mogli dowiedzieć się, jak wejść we współpracę z otoczeniem Uniwersytetu Warszawskiego, by stworzyć pracę dyplomową odpowiadającą na potrzeby firm, instytucji publicznych lub organizacji pozarządowych.

Ponadto opowiemy też o warsztatach dla studentów „Akademia dyplomanta” dotyczących skuteczności na rynku pracy i aplikacyjności pracy naukowej, oraz warsztatach doskonalących dla tutorów zapewniających wsparcie opiekunom prac wdrożeniowych.

Spotkanie odbędzie się 6 listopada 2018 r. o godz. 16:45 w sali 19 w budynku głównym Wydziału Polonistyki.

Zapraszamy zarówno opiekunów prac dyplomowych, jak i studentów z Wydziału Polonistyki oraz:

 • Wydziału “Artes Liberales”;
 • Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii;
 • Wydziału Filozofii i Socjologii;
 • Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych;
 • Wydziału Psychologii.

SPOTKANIE INFORMACYJNE 25.10.2018

17.10.2018

JUŻ 25 października będziemy na Nowym Świecie 69, by opowiedzieć studentom oraz pracownikom akademickim o projekcie„Aplikacyjne prace dyplomowe – skuteczny start zawodowy”.

Podczas wydarzenia studenci i promotorzy prac dyplomowych będą mogli dowiedzieć się, jak wejść we współpracę z otoczeniem Uniwersytetu Warszawskiego, by stworzyć pracę dyplomową odpowiadającą na potrzeby firm, instytucji publicznych lub organizacji pozarządowych.

Ponadto opowiemy też o warsztatach dla studentów „Akademia dyplomanta” dotyczących skuteczności na rynku pracy i aplikacyjności pracy naukowej, oraz warsztatach doskonalących dla tutorów zapewniających wsparcie opiekunom prac wdrożeniowych.

Spotkanie odbędzie się 25 października 2018 r. o godz. 15:00 w sali 210 w budynku przy ul. Nowy Świat 69.

 

Wyniki I. edycji Konkursu Stypendialnego!

11.07.2018

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami I. edycji Konkursu Stypendialnego na Aplikacyjne Prace Dyplomowe.

6 lipca odbyło się posiedzenie Komisji Stypendialnej. W I. edycji stypendia były przyznawane  w dwóch kategoriach:

a. praca licencjacka w wysokości 2000,00 zł brutto dla najlepszych 25 wniosków w tej kategorii;

b. praca magisterska w wysokości 3000,00 zł brutto dla najlepszych 25 wniosków w tej kategorii.

Wnioski były oceniane merytorycznie przez Komisję, która przyznała punkty wg następujących kryteriów:

a. zaangażowanie studenta w formułowanie tematu pracy;

b. wkład własny studenta do pracy dyplomowej;

c. świadomość studenta na temat tego, jak realizacja pracy aplikacyjnej poprawi jego pozycję na rynku pracy.

Na podstawie przyznanej punktacji powstała rankingowa lista zwycięzców Konkursu w każdej kategorii:

a. PRACA MAGISTERSKA:

Nr wniosku Temat pracy Punktacja
12/2018-mgr Próba opisu poetyki literatury migowej w kontekście różnych mediów i sztuk 84
06/2018-mgr Syndrom radykalizacji postaw w procesie stawania się terrorystą 77
02/2018-mgr Postawy młodzieży licealnej wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną – znaczenie udziału w warsztatach antydyskryminacyjnych 74
08/2018-mgr Wpływ dyrektywy INSPIRE na bezpieczeństwo i zdrowie ludzi w aspekcie ochrony antyterrorystycznej przestrzeni publicznej 74
05/2018-mgr Wybrane aspekty bezpieczeństwa podmiotów prywatnych w cyberprzestrzeni – wyzwania i zagrożenia 73
14/2018-mgr Odbiór społeczny energetyki jądrowej 73
03/2018-mgr Biblioteka jako trzecie miejsce, na przykładzie biblioteki Klubu Dowództwa Garnizonu wraz z filiami 72
13/2018-mgr Uwarunkowania polityki klimatycznej Polski wobec wyzwań klimatycznych UE 71
04/2018-mgr Przedwczesne narodziny brata/ siostry z perspektywy rodziców i dzieci 70
10/2018-mgr Idea Janusza Korczaka a rozumienie relacji dorosły-dziecko we współczesnej polskiej szkole 63

 

b. PRACA LICENCJACKA:

Nr wniosku Temat pracy Punktacja
16/2018-lic LUDE ET LABORA: Wgląd w perspektywę gamifikacyjną oraz propozycja tworzenia usług z użyciem mechanizmów znanych z gier 75
01/2018-lic Badanie motywacji nauczycieli w procesie nauczania kompetencji cyfrowych na przykładzie programu MegaMisja 73
07/2018-lic Przykłady greckiej powieści XXI wieku w kontekście przekładu literackiego 72
11/2018-lic Diagnoza i terapia dziecka z podejrzeniem SLI (Specjalistycznych Zaburzeń Językowych) i niepłynnością mówienia 65
09/2018-lic H Βαρσοβία με λίγα λόγια – τουριστικός οδηγός („Warszawa w paru słowach – przewodnik turystyczny”) 63
15/2018-lic Kwatery pracownicze jako odradzające się zjawisko na warszawskim rynku nieruchomości 44

 

Kolejna edycja Konkursu stypendialnego planowana jest wiosną 2019 r.

Zobacz zasady naboru do I. edycji:

I. edycja Konkursu Stypendialnego

25.04.2018

Akademia dyplomanta – blok I

SKUTECZNY START ZAWODOWY

14.03.2018

ZAPRASZAMY NA KOLEJNĄ EDYCJĘ WARSZTATÓW “AKADEMIA DYPLOMANTA  – SKUTECZNY START ZAWODOWY”!

Akademia dyplomanta to warsztaty dla studentów zainteresowanych napisaniem aplikacyjnej pracy dyplomowej we współpracy z firmą, instytucją lub NGO’sem. Udział w warsztatach pozwoli uczestnikom wypracować narzędzia świadomego wyboru i kształtowania własnej ścieżki rozwoju zawodowego, komunikacji z pracodawcami oraz praktycznego zastosowania wiedzy zdobytej na studiach.

Blok I – “Skuteczny start zawodowy” –  tworzą 4 spotkania (jedno trwa ok. 5 godz.). Podczas każdego z nich będziemy pracować nad jednym z tematów:
– analiza rynku pracy dla studentów z kierunków społeczno-humanistycznych;
– samoocena i jej rola w podejmowaniu decyzji zawodowych;
– własna firma – jak zacząć?
– komunikacja i autoprezentacja w sytuacjach zawodowych.

W czas spotkań zostały wliczone przerwy – zapewniamy drobny poczęstunek.

Najbliższe warsztaty odbędą się w dniach:

16 maja – 15:00-20:00
17 maja – 15:00-20:00
18 maja – 9:00-14:00
19 maja – 10:00-15:00

na Kampusie Centralnym UW w budynku Samorządu Studentów UW, sala 100.

Zapraszamy studentów UW:
– którym do końca studiów pozostało nie więcej jak 4 semestry;
– zainteresowanych rozwojem kompetencji potrzebnych w prowadzeniu aplikacyjnych prac dyplomowych lub mających podpisaną umowę trójstronną na aplikacyjną pracę dyplomową;
– studiujących na kierunkach studiów prowadzonych na jednym z wydziałów współrealizujących projekt: “Artes Liberales”; Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii; Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych; Filozofii i Socjologii; Polonistyki; Psychologii.

Aby zgłosić swój udział, wystarczy przesłać wiadomość na adres: innohuman@uw.edu.pl do 9 maja 2018 r. do 20:00.

Nie czekaj – liczba miejsc ograniczona – zgłoś się już dziś!

Więcej informacji na temat formalności związanych z uczestnictwem w warsztatach na stronie warsztatów.

SPOTKANIA INFORMACYJNE DLA SOCJOLOGII I PSYCHOLOGII!

04.04.2018

Już 10 i 11 kwietnia kolejne spotkania informacyjne – tym razem dla Wydziału Psychologii i Instytutu Socjologii!

Dołącz do nas!

Spotkania mają charakter interdyscyplinarnych seminariów. Ich celem jest pogłębienie wiedzy na temat aplikacyjności prac dyplomowych oraz prezentacje potencjalnych tematów, na podstawie których mogą powstać prace dyplomowe. Seminaria odbywają się bezpośrednio w przestrzeni wydziału i są dedykowane jego pracownikom naukowym oraz studentom.

Podczas interdyscyplinarnego seminarium dowiesz się:

 • czym różni się aplikacyjna praca dyplomowa od innych prac dyplomowych?
 • jak nawiązać współpracę z partnerem?
 • jakie tematy są obecnie dostępne na danym wydziale?
 • jakie warunki formalne należy spełnić?
 • jakie są korzyści z realizacji aplikacyjnych prac dyplomowych?

Spotkanie na Wydziale Psychologii odbędzie się 10 kwietnia, godz. 10:15 w sali nr 1 (budynek przy ul. Stawki 5/7).

Spotkanie w Instytucie Socjologii będzie 11 kwietnia – godz. 15:30 (salę podamy wkrótce).

Akademia dyplomanta – blok I.

14.03.2018

Akademia dyplomanta to warsztaty dla studentów zainteresowanych napisaniem aplikacyjnej pracy dyplomowej we współpracy z firmą, instytucją lub NGO’sem. Udział w warsztatach pozwoli uczestnikom wypracować narzędzia świadomego wyboru i kształtowania własnej ścieżki rozwoju zawodowego, komunikacji z pracodawcami oraz praktycznego zastosowania wiedzy zdobytej na studiach.

 

Blok I. warsztatów tworzą 4 spotkania (jedno trwa ok. 5 godz.). Podczas każdego z nich będziemy pracować nad jednym z tematów:
– analiza rynku pracy dla studentów z kierunków społeczno-humanistycznych;
– samoocena i jej rola w podejmowaniu decyzji zawodowych;
– własna firma – jak zacząć?
– komunikacja i autoprezentacja w sytuacjach zawodowych.

W czas spotkań zostały wliczone przerwy – zapewniamy drobny poczęstunek.

Pierwsze warsztaty odbędą się w dniach 26, 27 i 29 marca w godzinach 15:00-20:00 oraz 28 marca w godzinach 14:00-19:00 na Kampusie Centralnym UW w budynku Samorządu Studentów UW, sala 100.

Zapraszamy studentów UW:
– którym do końca studiów pozostało nie więcej jak 4 semestry;
– zainteresowanych rozwojem kompetencji potrzebnych w prowadzeniu aplikacyjnych prac dyplomowych lub mających podpisaną umowę trójstronną na aplikacyjną pracę dyplomową;
– studiujących na kierunkach studiów prowadzonych na jednym z wydziałów współrealizujących projekt: “Artes Liberales”; Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii; Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych; Filozofii i Socjologii; Polonistyki; Psychologii.

Aby zgłosić swój udział, wystarczy przesłać wiadomość na adres: innohuman@uw.edu.pl do 22 marca 2018 r. do 20:00.

Nie czekaj – liczba miejsc ograniczona – zgłoś się już dziś!

Więcej informacji na temat formalności związanych z uczestnictwem w warsztatach na stronie warsztatów.

26.02.2018

W najbliższy czwartek 1 marca pojawimy się na Wydziale “Artes Liberales”.

Dołącz do nas!

Spotkania mają charakter interdyscyplinarnych seminariów. Ich celem jest pogłębienie wiedzy na temat aplikacyjności prac dyplomowych oraz prezentacje potencjalnych tematów, na podstawie których mogą powstać prace dyplomowe. Seminaria odbywają się bezpośrednio w przestrzeni wydziału i są dedykowane jego pracownikom naukowym oraz studentom.

Podczas interdyscyplinarnego seminarium dowiesz się:

 • czym różni się aplikacyjna praca dyplomowa od innych prac dyplomowych?
 • jak nawiązać współpracę z partnerem?
 • jakie tematy są obecnie dostępne na danym wydziale?
 • jakie warunki formalne należy spełnić?
 • jakie są korzyści z realizacji aplikacyjnych prac dyplomowych?

Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej w Białej Willi (ul. Dobra 72) – zaczynamy o 11:30!

Warsztaty doskonalące dla tutorów

15.02.2018

Już 22 i 23 lutego 2018 r. odbędzie się pierwszy cykl “Warsztatów doskonalących dla tutorów”!

Podczas spotkań warsztatowych w dwa dni zyskają Państwo wiedzę i umiejętności w zakresie:
– tutoringu;
– wykorzystania narzędzi warsztatowych w dydaktyce;
– współpracy badawczej i edukacyjnej z otoczeniem społeczno-gospodarczym uczelni;
– ochrony własności intelektualnej.

Zapisy trwają do 21 lutego do 12:00 – wystarczy wysłać wiadomość na innohuman@uw.edu.pl

Szczegóły na stronie warsztatów.