Akademia dyplomanta

Akademia dyplomanta to warsztaty dla studentów zainteresowanych napisaniem aplikacyjnej pracy dyplomowej we współpracy z firmą, instytucją lub NGO'sem. Udział w warsztatach pozwoli uczestnikom wypracować narzędzia świadomego wyboru i kształtowania własnej ścieżki rozwoju zawodowego, komunikacji z pracodawcami oraz praktycznego zastosowania wiedzy zdobytej na studiach. Tematy spotkań zostały podzielone na dwa bloki tematyczne.

Akademia dyplomanta - blok I

Blok I. warsztatów tworzą 4 spotkania (jedno trwa ok. 5 godz.). Podczas każdego z nich będziemy pracować nad jednym z tematów:
- analiza rynku pracy dla studentów z kierunków społeczno-humanistycznych;
- samoocena i jej rola w podejmowaniu decyzji zawodowych;
- własna firma - jak zacząć?
- komunikacja i autoprezentacja w sytuacjach zawodowych.

UWAGA - zajęcia w cyklu 3 w terminie 25-26.05 i 8-9.06.2018 r. zostały odwołane.

Wkrótce poinformujemy o nowych terminach, które planujemy na wrzesień/październik 2018 r.!Zasady rekrutacji zostały opisane poniżej.

Akademia dyplomanta - blok II

Blok II. warsztatów to 2 spotkania (każde ok. 5 godz. dydaktycznych) wspomagające przygotowywanie prac dyplomowych we współpracy z otoczeniem poprzez rozwijanie pól współpracy z przedstawicielami pracodawców.

Podczas warsztatów zajmiemy się tematami:
- własności intelektualnej;
- pracy dyplomowej jako produktu rynkowego;
- strategii współpracy z otoczeniem;
- rozpoznania rynku pod kątem identyfikacji potencjalnych odbiorców pracy dyplomowej.

UWAGA!!! Zajęcia cyklu 3 warsztatów (14-15.06.2018 r.) zostały odwołane!
Wkrótce poinformujemy o nowych terminach, które planujemy na wrzesień/październik 2018 r.


Zapraszamy do zapoznania się z programem warsztatów (zał. do pobrania).

Zasady rekrutacji zostały opisane poniżej.

REKRUTACJA NA WARSZTATY

W warsztatach mogą wziąć udział studenci UW:
- którym do końca studiów pozostało nie więcej jak 4 semestry;
- zainteresowani rozwojem kompetencji potrzebnych w prowadzeniu aplikacyjnych prac dyplomowych lub mających podpisaną umowę trójstronną na aplikacyjną pracę dyplomową;
- studiujący na kierunkach studiów prowadzonych na jednym z wydziałów współrealizujących projekt: "Artes Liberales"; Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii; Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych; Filozofii i Socjologii; Polonistyki; Psychologii.

Aby się zgłosić napisz wiadomość na innohuman@uw.edu.pl z informacją:
- w jakich terminach w/w chcesz wziąć udział
- na którym Wydziale/kierunku i roku studiów jesteś.

Jeśli interesuje Cię "Akademia dyplomanta - blok I" - w temacie wiadomości prosimy o napisanie "akademia dyplomanta I"

Jeśli interesuje Cię "Akademia dyplomanta - blok II", - w temacie wiadomości prosimy o napisanie "akademia dyplomanta II".

W czas spotkań zostały wliczone przerwy - zapewniamy drobny poczęstunek.

Rekrutacje na kolejne cykle warsztatów będą prowadzone zgodnie z "Harmonogramem projektu" w roku akademickim 2018/2019 (do pobrania poniżej).

Formalności

Biorąc udział w warsztatach, korzystasz ze wsparcia w ramach projektu, co wiąże się z pewnymi formalnościami.
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa oraz pozostałymi dokumentami, które będą czekać w momencie przyjścia na warsztaty (wcześniej poprosimy o niezbędne dane do ich uzupełnienia). Dla ułatwienia przygotowaliśmy też informator dla studenta biorącego udział w projekcie oraz harmonogram działań w projekcie.