Akademia dyplomanta

Akademia dyplomanta to warsztaty dla studentów zainteresowanych napisaniem aplikacyjnej pracy dyplomowej we współpracy z firmą, instytucją lub NGO'sem. Udział w warsztatach pozwoli uczestnikom wypracować narzędzia świadomego wyboru i kształtowania własnej ścieżki rozwoju zawodowego, komunikacji z pracodawcami oraz praktycznego zastosowania wiedzy zdobytej na studiach.

Akademia dyplomanta

Akademia dyplomanta to 8 tematów podzielonych na dwa bloki tematyczne.

Blok I. "Skuteczny start zawodowy":
- analiza rynku pracy dla studentów z kierunków społeczno-humanistycznych;
- samoocena i jej rola w podejmowaniu decyzji zawodowych;
- własna firma - jak zacząć?
- komunikacja i autoprezentacja w sytuacjach zawodowych.

Blok II. "Aplikacyjna praca dyplomowa":
- własność intelektualna
- praca dyplomowa jako produkt rynkowy
- strategia współpracy z otoczeniem
- rozpoznanie rynku pod kątem identyfikacji potencjalnych odbiorców pracy dyplomowej

Każdy temat tworzy osobne zajęcia.

W dniach 1-4 kwietnia odbędą się ostatnie warsztaty Akademii - nie przegap i zgłoś się! Terminy zajęć dotyczących poszczególnych tematów znajdują się w formularzu zgłoszeniowym do pobrania poniżej.

REKRUTACJA NA WARSZTATY

W warsztatach mogą wziąć udział studenci UW:
- którym do końca studiów pozostało nie więcej jak 4 semestry;
- studiujący na kierunkach studiów prowadzonych na jednym z wydziałów współrealizujących projekt: "Artes Liberales"; Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii; Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych; Filozofii i Socjologii; Polonistyki; Psychologii.

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?
1) Wypełnij formularz, w którym zaznaczysz pasujące Ci terminy warsztatów (załączony poniżej). Musisz zadeklarować udział w 8 spotkaniach tematycznych (tematy spotkań nie mogą się powtarzać). Prosimy o deklarowanie możliwie najwcześniejszych terminów.
2) Wypełniony formularz wyślij na innohuman@uw.edu.pl podając w wiadomości wydział, kierunek i rok studiów

3) W odpowiedzi otrzymasz deklarację udziału - wypełnij ją i prześlij. Będzie czekać na Twój podpis w dniu warsztatów.

UWAGA - zgłoszenia na dany warsztat przyjmujemy najpóźniej dwa dni przed terminem realizacji.

W czas spotkań zostały wliczone przerwy - zapewniamy drobny poczęstunek. W przypadku braku minimalnej liczby zgłoszeń od przeprowadzenia zajęć, zastrzegamy możliwość ich odwołania i wyznaczenia nowego terminu.

Formalności

Biorąc udział w warsztatach, korzystasz ze wsparcia w ramach projektu, co wiąże się z pewnymi formalnościami.
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa oraz pozostałymi dokumentami, które będą czekać w momencie przyjścia na warsztaty (wcześniej poprosimy o niezbędne dane do ich uzupełnienia). Dla ułatwienia przygotowaliśmy też informator dla studenta biorącego udział w projekcie oraz harmonogram działań w projekcie.