Akademia dyplomanta

Akademia dyplomanta to warsztaty dla studentów zainteresowanych napisaniem aplikacyjnej pracy dyplomowej we współpracy z firmą, instytucją lub NGO'sem. Udział w warsztatach pozwoli uczestnikom wypracować narzędzia świadomego wyboru i kształtowania własnej ścieżki rozwoju zawodowego, komunikacji z pracodawcami oraz praktycznego zastosowania wiedzy zdobytej na studiach. Tematy spotkań zostały podzielone na dwa bloki tematyczne.

Akademia dyplomanta - blok I

Blok I. warsztatów tworzą 4 spotkania (jedno trwa ok. 5 godz.). Podczas każdego z nich będziemy pracować nad jednym z tematów:
- analiza rynku pracy dla studentów z kierunków społeczno-humanistycznych;
- samoocena i jej rola w podejmowaniu decyzji zawodowych;
- własna firma - jak zacząć?
- komunikacja i autoprezentacja w sytuacjach zawodowych.

W czas spotkań zostały wliczone przerwy - zapewniamy drobny poczęstunek. Uwaga - obecność obowiązkowa na czterech spotkaniach cyklu - nie można zapisać się na pojedyncze terminy.

Terminy rekrutacji oraz warsztatów zostały szczegółowo określone w Harmonogramie projektu:

REKRUTACJA NA WARSZTATY

Najbliższe warsztaty odbędą się w dniach:
- 16 maja 2018 r., godz. 15:00-20:00,
- 17 maja 2018 r., godz. 15:00-20:00,
- 18 maja 2018 r., godz. 9:00-14:00,
- 19 maja 2018 r., godz. 10:00-15:00.

Miejsce: sala 100, budynek Samorządu Studentów UW, ul. Krakowskie Przedmieście 24.

Zapraszamy studentów UW:
- którym do końca studiów pozostało nie więcej jak 4 semestry;
- zainteresowanych rozwojem kompetencji potrzebnych w prowadzeniu aplikacyjnych prac dyplomowych lub mających podpisaną umowę trójstronną na aplikacyjną pracę dyplomową;
- studiujących na kierunkach studiów prowadzonych na jednym z wydziałów współrealizujących projekt: "Artes Liberales"; Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii; Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych; Filozofii i Socjologii; Polonistyki; Psychologii.

Aby zgłosić swój udział w najbliższym cyklu warsztatów, wystarczy przesłać wiadomość na adres: innohuman@uw.edu.pl do 9 maja 2018 r. do 20:00.

Rekrutacje na kolejne cykle warsztatów będą prowadzone zgodnie z "Harmonogramem projektu" (do pobrania powyżej).

Biorąc udział w warsztatach, korzystasz ze wsparcia w ramach projektu, co wiąże się z pewnymi formalnościami.
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa oraz pozostałymi dokumentami, które będą czekać w momencie przyjścia na warsztaty (wcześniej poprosimy o niezbędne dane do ich uzupełnienia). Dla ułatwienia przygotowaliśmy też informator dla studenta biorącego udział w projekcie oraz harmonogram działań w projekcie.

Akademia dyplomanta - blok II

Blok II warsztatów to zajęcia wspomagające przygotowywanie prac dyplomowych we współpracy z otoczeniem poprzez rozwijanie pól współpracy z przedstawicielami pracodawców. W "Akademii dyplomanta - blok II." udział mogą wziąć tylko osoby, które odbyły pierwszą część warsztatów .

I cykl warsztatów "Akademia dyplomanta - blok II." odbędzie się już 19 i 20 kwietnia w godz. 9:00-13:00 (sala 1.007, budynek Wydziału Neofilologii UW, ul. Dobra 55).

Szczegółowy program warsztatów zostanie podany wkrótce.