Aplikacyjne prace dyplomowe — skuteczny start zawodowy

Celem projektu jest opracowanie, przetestowanie i wdrożenie modelu pozwalającego na praktyczne zastosowanie wiedzy zdobywanej na studiach na Uniwersytecie Warszawskim. Narzędziem służącym temu są prace dyplomowe powstające we współpracy i na zamówienie zewnętrznych partnerów — firm, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych.

Realizacja projektu pozwoli podnieść praktyczne kompetencje przyszłych absolwentów oraz przygotować ich do wykorzystywania wiedzy w pracy oraz życiu społecznym. Projekt stanowi również odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie wymiany danych, wiedzy i kompetencji między sektorem nauki a biznesem, instytucjami publicznymi i NGO'sami.

Wartość projektu: 1.311.652,46 zł; ze środków europejskich: 1.236.757,10 zł;
środki dotacji celowej: 35.415,36 zł: wkład własny UW: 39.480,00 zł

Okres realizacji: 15.08.2017 r. – 15.01.2020

Dowiedz się więcej o projekcie TUTAJ

aktualne oferty

Przejdź na stronę z aktualnymi ofertami

Zgłoś się do projektu!