Aplikacyjne prace dyplomowe — skuteczny start zawodowy

Celem projektu jest opracowanie, przetestowanie i wdrożenie modelu pozwalającego na praktyczne zastosowanie wiedzy zdobywanej na studiach na Uniwersytecie Warszawskim. Narzędziem służącym temu są prace dyplomowe powstające we współpracy i na zamówienie zewnętrznych partnerów — firm, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych.

Realizacja projektu pozwoli podnieść praktyczne kompetencje przyszłych absolwentów oraz przygotować ich do wykorzystywania wiedzy w pracy oraz życiu społecznym. Projekt stanowi również odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie wymiany danych, wiedzy i kompetencji między sektorem nauki a biznesem, instytucjami publicznymi i NGO'sami.

Dowiedz się więcej o projekcie TUTAJ

aktualne oferty

Przejdź na stronę z aktualnymi ofertami

Zgłoś się do projektu!